បណ្តាញលក់

ផែនទី (១)

បច្ចុប្បន្នម៉ាស៊ីន PEIXIN ឈានដល់អតិថិជននៅទូទាំងប្រទេសចិននិងនៅតាមតំបន់ជាច្រើនទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកដូចជាជប៉ុនមជ្ឈិមបូព៌ាអឺរ៉ុបខាងកើតអាស៊ីខាងត្បូងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងអាមេរិកខាងជើង។ PEIXIN បានបង្កើតបណ្តាញលក់ដ៏ធំទូលាយដោយអរគុណដែលយើងឈានដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតផលិតផលអនាម័យប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃជិត ៥០០ កន្លែងនៅទូទាំងពិភពលោក។